Trang chủ / Câu chuyện của chúng tôi

TÔI LÀ MINH CHỨNG SỐNG CHO QNET

Bạn đã từng băn khoăn vì sao mọi người lại đam mê trở thành một phần của QNET như vậy chưa? Vì sao họ lại có niềm tin mãnh liệt vào việc họ đang làm?

Chúng tôi đã quyết định sẽ lên đường và nói chuyện với nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới và để họ chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi. Chúng tôi muốn hiểu QNET có ý nghĩa như thế nào đối với họ.

QNET thể hiện hy vọng, khả năng đạt được ước mơ, một tương lai bảo đảm cho con cái họ, cũng như niềm tin rằng họ là một phần của điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân họ.

Đối với nhiều người trong số họ, chúng tôi không chỉ là một công ty hay doanh nghiệp. Mà QNET là một phần trong họ và một phần trong họ là QNET.

Họ là minh chứng sống cho QNET.