Nhà / Bán hàng chuyên nghiệp

ĐỔI TRẢ VÀ MUA LẠI SẢN PHẨM

Nguyên tắc đổi trả và mua lại Sản Phẩm

Công Ty chấp nhận việc đổi trả Sản Phẩm thực hiện bởi Người Đại Diện Độc Lập (cả trong trường hợp Hợp Đồng chấm dứt) và Khách Hàng theo chính sách của Công Ty với điều kiện:

 1. Sản Phẩm còn hạn sử dụng;
 2. Sản Phẩm còn nguyên bao bì, tem, nhãn, hoặc theo chế độ bảo hành Sản Phẩm nếu Sản Phẩm bị lỗi sản xuất;
 3. Yêu cầu được thực hiện trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận hàng; và
 4. Yêu cầu phải kèm theo hóa đơn mua hàng.

 

Bất cứ khi nào có yêu cầu Công Ty về việc đổi trả, mua lại Sản Phẩm trong thời gian hợp lệ, Người Đại Diện Độc Lập có thể:

 1. Đổi Sản Phẩm tương đương;
 2. Ghi nợ toàn bộ số tiền để mua Sản Phẩm khác, lưu ý rằng số tiền ghi nợ sẽ tương đương với giá mua Sản Phẩm ban đầu trừ đi 10% chi phí hành chính, vận chuyển và các chi phí khác nếu có (“Phí Hành Chính”); hoặc
 3. Được Công Ty hoàn trả lại số tiền mua hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, lưu ý rằng số tiền được hoàn trả sẽ tương đương với giá mua Sản Phẩm ban đầu trừ 10% Phí Hành Chính.

Lưu ý:

 1. Người Đại Diện Độc Lập bắt buộc phải xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng cho mọi trường hợp nêu trên.
 2. Công Ty sẽ khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) của bản thân Người Đại Diện Độc Lập thực hiện yêu cầu đổi trả Sản Phẩm và của những Người Đại Diện Độc Lập Tuyến Trên phát sinh từ việc mua Sản Phẩm bị đổi trả đó.
 3. Công Ty sẽ không khấu trừ 10% Phí Hành Chính cho trường hợp Sản Phẩm bị lỗi phải bảo hành.

 

Căn cứ vào Biên Nhận Dành Cho Khách Hàng, Khách Hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với Công Ty về chất lượng Sản Phẩm, hoặc yêu cầu Công Ty đổi, mua lại hoặc bảo hành Sản Phẩm trong thời gian hợp lệ. Khách Hàng có thể:

 1. Đổi Sản Phẩm tương đương; hoặc
 2. Được Công Ty hoàn trả lại số tiền mua hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, lưu ý rằng số tiền được hoàn trả sẽ tương đương với giá mua Sản Phẩm ban đầu trừ 10% Phí Hành Chính.
 3. Công Ty chịu trách nhiệm liên hệ với Người Đại Diện Độc Lập đã bán Sản Phẩm cho Khách Hàng và tiến hành khấu trừ hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác (nếu có) mà Người Đại Diện Độc Lập và những Người Đại Diện Độc Lập Tuyến Trên của Người Đại Diện Độc Lập đó đã nhận được từ việc Khách Hàng mua Sản Phẩm đó.

 

Quy trình đổi trả, mua lại Sản Phẩm
Thời gian đổi trả, mua lại Sản Phẩm: Từ ngày 01 đến ngày 25 hàng tháng (trừ chủ nhật, ngày lễ); và từ 9:00 giờ đến 18:00 giờ hàng ngày.
Địa điểm đổi trả, mua lại Sản Phẩm: tại văn phòng Công Ty.

 

Điều kiện và cách thức đổi, mua lại Sản Phẩm
1. Đổi Sản Phẩm:
Khi có yêu cầu đổi Sản Phẩm, Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng phải cung cấp cho Công Ty:
a. Thẻ thành viên còn hiệu lực (đối với Người Đại Diện Độc Lập);
b. Hóa đơn giá trị gia tăng, kèm theo Phiếu nhận hàng không quá 45 ngày tính đến nộp đơn yêu cầu đổi Sản Phẩm;
c. Sản Phẩm bị lỗi do sản xuất theo chính sách bảo hành Sản Phẩm;
d. Đơn đổi trả Sản Phẩm đã được điền đầy đủ thông tin.
Khi tiếp nhận yêu cầu từ Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng, nếu Sản Phẩm được xác định là bị lỗi do sản xuất, còn hạn sử dụng và theo chính sách bảo hành Sản Phẩm, Công Ty sẽ tiến hành đổi Sản Phẩm tương đương cho Người Đại Diện Độc Lập/ Khách Hàng.

 

2. Mua lại Sản Phẩm theo yêu cầu của Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng hoặc trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng:
Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng khi có yêu cầu Công Ty mua lại Sản Phẩm hoặc trong trường hợp chấm dứt Hợp Đồng cần cung cấp cho Công Ty:
a. Thẻ thành viên còn hiệu lực (đối với Người Đại Diện Độc Lập);
b. Hóa đơn giá trị gia tăng, kèm theo Phiếu nhận hàng không quá 45 ngày tính đến nộp đơn yêu cầu mua lại Sản Phẩm;
c. Sản Phẩm yêu cầu Công Ty mua lại;
d. Đơn đổi trả Sản Phẩm đã được điền đầy đủ thông tin.
Khi tiếp nhận yêu cầu từ Người Đại Diện Độc Lập/Khách Hàng, nếu Sản Phẩm thỏa mãn các điều kiện đã quy định, Công Ty sẽ tiến hành mua lại Sản Phẩm.

 

Quy trình mua lại Sản Phẩm:

 1. Kể từ ngày nhận được yêu cầu mua lại Sản Phẩm trực tiếp hoặc bằng thư của Người Đại Diện Độc Lập, trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được Sản Phẩm, Phiếu nhận hàng và hóa đơn mua hàng đính kèm, Công Ty sẽ kiểm tra Sản Phẩm và xem xét các điều kiện về nguyên tắc trả lại Sản Phẩm và thông báo cho Người Đại Diện Độc Lập về việc chấp nhận trả lại hoặc lý do từ chối việc trả lại, mua lại. Bằng cách đồng ý mua lại Sản Phẩm, Công Ty và Người Đại Diện Độc Lập đồng ý về số lượng Sản Phẩm được hoàn trả và số tiền mà Công Ty sẽ trả lại cho Người Đại Diện Độc Lập.
 2. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên đồng ý về số lượng Sản Phẩm được hoàn trả và số tiền được trả lại, Công Ty sẽ thanh toán số tiền đó cho Người Đại Diện Độc Lập hoặc ghi nợ số tiền đó để Người Đại Diện Độc Lập mua Sản Phẩm khác (theo yêu cầu của Người Đại Diện Độc Lập)”.

Giao nhận hàng

 1. Công Ty sẽ giao các Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng đến địa chỉ do Người Đại Diện Độc Lập cung cấp cho Công Ty để giao hàng vào thời điểm đặt hàng của Người Đại Diện Độc Lập.
 2. Việc giao hàng sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất sau khi đơn hàng của Người Đại Diện Độc Lập được chấp nhận, và trong mọi trường hợp được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người Đại Diện Độc Lập đặt hàng hoặc thanh toán. Việc giao hàng sẽ được thực hiện bằng cách chuyển phát nhanh hoặc các dịch vụ tương tự khác.
 3. Trong trường hợp lần giao hàng đầu tiên không thành công vì bất kỳ lý do nào, thì tối đa 02 lần giao hàng/liên hệ với Người Đại Diện Độc Lập sẽ được thực hiện trong vòng 10 ngày sau lần giao hàng đầu tiên. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà không thể giao hàng/liên hệ với Người Đại Diện Độc Lập thì Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng được xem là không giao được.
 4. Khi Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng được xem là không giao được và được trả ngược lại cho Công Ty, Người Đại Diện Độc Lập sẽ phải chịu mọi chi phí cho việc trả ngược lại đó cũng như mọi chi phí cho các lần giao lại tiếp theo sau.
 5. Trong trường hợp không thể liên lạc với Người Đại Diện Độc Lập trong vòng 90 ngày kể từ lần giao hàng đầu tiên hoặc Sản Phẩm vẫn là không giao được như được xác định tại khoản 3.4.3 trên đây, Người Đại Diện Độc Lập được coi là đã từ bỏ Sản Phẩm và Sản Phẩm sẽ được xử lý theo quyết định riêng của Công Ty và Công Ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Người Đại Diện Độc Lập và cũng không hoàn trả hay bồi thường bất kỳ khoản tiền nào cho Người Đại Diện Độc Lập.
 6. Người Đại Diện Độc Lập sẽ trở thành chủ sở hữu của những Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đã đặt hàng khi Sản Phẩm đã được giao cho Người Đại Diện Độc Lập. Khi Sản Phẩm đã được giao cho Người Đại Diện Độc Lập, rủi ro về Sản Phẩm được chuyển cho Người Đại Diện Độc Lập và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát hoặc hư hỏng của chúng.

Trong trường hợp Sản Phẩm mà Người Đại Diện Độc Lập đặt hàng không có sẵn, Công Ty sẽ, theo quyết định riêng của Công Ty, cung cấp cho Người Đại Diện Độc Lập các Sản Phẩm thay thế có chất lượng và giá tương đương. Nếu Người Đại Diện Độc Lập không đồng ý nhận Sản Phẩm thay thế, Người Đại Diện Độc Lập có thể trả lại đến địa chỉ liên hệ của Công Ty. Mọi chi phí cho việc trả lại bất kỳ Sản Phẩm thay thế nào sẽ do Người Đại Diện Độc Lập chịu.