Trang chủ / Hỗ trợ

Hỗ trợ

THEO YÊU CẦU CỦA BẠN

Trung tâm Hỗ trợ QNET Việt Nam là một trung tâm liên lạc đẳng cấp thế giới được công nhận bởi một thành viên uy tín. Chúng tôi được giao nhiệm vụ ưu tiên giữ trọn lời hứa cung cấp sự hỗ trợ hàng đầu cho khách hàng và các dịch vụ chất lượng nhất quán cho tất cả các Người Đại Diện Độc Lập và khách hàng của QNET. Chúng tôi điều hành một trung tâm liên lạc công nghệ tiên tiến, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Hộp thư điện tử hỗ trợ: global.support@qnetvn.net

Giờ làm việc của Trung tâm Hỗ trợ QNET Việt Nam
Thứ 2 đến Thứ 6: từ 9h – 18h (theo múi giờ Việt Nam)
Thứ 7: từ 9h – 14h (theo múi giờ Việt Nam)
Chủ nhật: Không làm việc
Số điện thoại liên hệ: 028 7300 0875